czwartek, 9 lutego 2017

Dzień po dniu

9 lutego 2017

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem...

Małżeństwo jest wspólnotą życia i miłości...
To mężczyzna i niewiasta zjednoczeni w miłości......
Konsekracja sakramentalna buduje jedność...
Duch Święty pieczętuje trwały związek dusz...

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze...

 Jedną z form najgłębszego ubóstwa, jakiego człowiek może doświadczyć, jest samotność.   
Benedykt XVI  

Brak komentarzy: