niedziela, 19 lutego 2017

Dzień po dniu

19 lutego 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz...

Takie jest powołanie każdego z nas - twoje...
Nie jest dla wybranych - nadzwyczajnych...
Iść drogą Jezusa i kochać ludzi jak siebie...
Błogosławić nieprzyjaciół - przebaczać...

Duch Święty mieszka w nas - jest miłością...
To On pracuje w nas - przemienia, rozpala...
Duch miłości płonie w nas - spala się w nas...
On jest mądrością, poznaniem i odwagą...

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...

Przebaczenie jest najbardziej widocznym znakiem miłości Ojca, którą Jezus chciał objawić całym swoim życiem...
Misericordia et misera 2   
   

Brak komentarzy: