poniedziałek, 6 lutego 2017

Dzień po dniu

6 lutego 2017

Radością Pana dzieła, które stworzył...

Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość! 
I stała się światłość...

Bóg jest stwórcą i Panem całego świata...
Kosmos - wszystko jest w Jego Rękach...
Patrz na piękno stworzenia i chwal Pana...
Ziemio raduj się - Pana chwal..

A widział Bóg, że były dobre...
 
   

Brak komentarzy: