niedziela, 5 lutego 2017

Dzień po dniu

5 lutego 2017

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych...

Postanowiłem bowiem, będąc wśród was nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego...

Czy znam Jezusa - jakiego znam Jezusa...
Jego krzyż jest moim krzyżem - czy tak?...
Czy idę za Nim z moim krzyżem - czy tak?...
Jego krzyż jest źródłem życia - czy wierzę?...

Być zjednoczony z Jezusem w cierpieniu...
Przyjąć odrzucenie i prześladowanie z Nim...
W samotności i starości rozpoznawać Jezusa...
Nie lękać się śmierci - jest życie w chwale...

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie...  
  

Brak komentarzy: