niedziela, 5 lutego 2017

Dzień po dniu

4 lutego 2017

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Teraz zaś nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus...

Pragnę cię w sposób szczególny w moim sercu, gdzie z miłością bardzo na ciebie czekałem, abyś w nim poślubiła wszystkie moje dusze, które Ja mam w moim Kościele, a także te, które nie są jeszcze w jego łonie. 
Pragnę, abyś kochała je taką samą miłością, jaką Ja je kocham, a całego serca...
Jezus do bł. M. Celeste

Dziś nasza siostra Izabela poślubiła Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego w Zakonie Najświętszego Odkupiciela... 


 

Brak komentarzy: