wtorek, 28 lutego 2017

Dzień po dniu

28 lutego 2017

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Nie pokazuj się przed Panem z próżnymi rękami...
Chwal Pana hojnym darem...
Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości...

Żydzi składali w świątyni różne ofiary Bogu...
W taki sposób oddawali Bogu Jahwe chwałę...
Jezus złożył na krzyżu swoje życie za nas...
Ofiara Jezusa ma nieskończoną wartość...

My dziś uczestniczymy w ofierze Chrystusa...
Eucharystia to źródło miłości - ofiara życia...
Na Mszy składamy na ołtarzy nasze życie...
Oddajemy siebie - cierpienie, pracę, słabość...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...   

Brak komentarzy: