czwartek, 16 lutego 2017

Dzień po dniu

16 lutego 2017

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Za kogo uważają mnie ludzie?...

Kim jest Jezus dla ciebie - czy spotkałeś Go, i kiedy?...
Czy wierzysz, że On jest Bogiem - że kocha ciebie?...
Czy Jego śmierć i zmartwychwstanie to twoje ocalenie?...
Czym jest twoja wiara? - Jakie jest twoje myślenie?...

Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku...

W wierze Chrystus nie jest tylko Tym, w którego wierzymy, najwyższym objawieniem miłości Bożej, ale także Tym, z którym się jednoczymy, aby móc wierzyć. Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego oczami: jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia...
 Życie Chrystusa, Jego sposób poznania Ojca, życie całkowicie w relacji z Nim, otwiera przed życiem ludzkim nową przestrzeń, i my możemy w nią wejść...
  «Wierzymy» Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego słowo, Jego świadectwo, ponieważ On jest prawdomówny...
 «Wierzymy w» Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, przyłączając się do Niego w miłości oraz idąc za Nim na naszej drodze...
Lumen Fidei 18
  

   

Brak komentarzy: