piątek, 14 czerwca 2013

Dzień po dniu

14 czerwca 2013

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.

Człowiek istota słaba jak naczynie gliniane nosi w sobie skarb...
Tym skarbem jest żywa wiara...
Wiara - to Jezus Chrystus, który mieszka we mnie...
On daje nam Ducha Świętego, który jest naszą mocą i miłością...

Mimo, iż jesteśmy słabi, możemy przeciwstawić się złu...
Rozróżniać zło od  dobra i odrzucić pokusę...
Przekroczyć granice własnego egoizmu i kochać miłością Jezusa...
Dać świadectwo prawdzie mimo odrzucenia...

Jesteśmy słabi i mocni zarazem...
Moc nasza nie jest nasza...
Jest to moc Jezusa...
I działającego przez nas Jego Ducha...

Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu...
Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy...
Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni...
Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy...

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele.

Brak komentarzy: