poniedziałek, 17 czerwca 2013

Dzień po dniu

17 czerwca 2013

Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej...

Łaska Boża jest wielkim dobrem, ale jest też zadaniem...
Łaska wiary otwiera na Jezusa, który jest Panem...
Trzeba wiarę zgłębiać nie tylko intelektualnie...
Trzeba rozpoznawać spojrzeniem wiary Jezusa w wydarzeniach i ludziach, którzy do nas przychodzą...
Cierpienie może być próbą wiary, ale jest też darem dla doskonalenia duchowego ku świętości...
Masz wiarę, bądź świadkiem wiary...
Przekazuj wiarę innym, dziel się chlebem królestwa - nadzieją...
Twoje zaangażowanie w ewangelizację pomnaża twoją wiarę...

Powołanie jest łaską Boga nie można go zlekceważyć powierzchownością...
Powołanie jest drogą wiary, którą Pan chce nas poprowadzić...
Trzeba iść za wezwaniem i realizować je w życiu codziennym...
Trzeba słuchać Ducha Świętego, aby On mógł przez nas czynić dobro...
Charyzmaty są to łaski dla dobra Kościoła...
Przez nie chce Duch Święty działać posługując się nami...

Miłość to największa łaska Pana...
Bóg nas umiłował i stworzył nas dla miłości...
Uwierzyć w miłość i czynić miłość to jest nasze zadanie...
Duch Święty rozlewa miłość Bożą w naszych sercach...
Ale tej miłości nie możemy zatrzymać dla siebie...
Powołaniem wszystkich uczniów Jezusa jest być sługą tej Miłości...

Okazujemy się sługami Boga przez wszystko...

Chrześcijanin to człowiek, który rozszerza swoje serce wraz z  wielkodusznością, ponieważ ma «wszystko», to wszystko, którym jest Jezus Chrystus. Pozostałe rzeczy są «niczym». Są dobre, służą nam, ale w chwili konfrontacji zawsze wybiera «wszystko», z tą łagodnością chrześcijańską, która jest znamienna dla uczniów Jezusa: łagodność i wielkoduszność.
Franciszek papa

Brak komentarzy: