piątek, 28 czerwca 2013

Dzień po dniu

28 czerwca 2013

Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

Jestem nieczysty, jestem trędowaty, jestem grzesznikiem...
Panie, potrzebuję Ciebie...
Panie, wierzę, że Ty chcesz mnie oczyścić...
Wyznaję mój grzech i wołam: zmiłuj się nade mną, Panie...

Szukam Ciebie, Panie i wołam: Przyjdź i uzdrów mnie...
Moje ciało i moja chora dusza woła do Ciebie...
Przyjdź i dotknij mnie, jak dotknąłeś trędowatego...
Ty przyszedłeś, aby wziąć na siebie nasze choroby...
Ty stałeś się grzechem, aby nas usprawiedliwić...
Przyjdź, Panie i zmiłuj się nade mną...

Chcę, bądź oczyszczony.

Brak komentarzy: