środa, 5 czerwca 2013

Dzień po dniu

5 czerwca 2013

Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba.
Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych.
Jesteście w wielkim błędzie.

Kim jest twój Bóg?
W jakiego Boga wierzysz?
Do jakiego Boga się modlisz?

Bóg Jezusa Chrystusa jest Ojcem, który z miłości posłał na świat Syna...
Bóg jest żywy, bliski i miłosierny, wierny obietnicom przymierza...
Jego Duch mieszka w naszych sercach i napełnia nas miłością...
Jesteśmy wspólnotą Jego dzieci, Kościołem, w którym objawia się Jego miłość...

Wiara nie może być zafiksowana...
Nie można przedstawiać Boga w krzywym zwierciadle...
Trzeba ciągle szukać Jego oblicza...
Patrz na Jezusa - On jest obrazem Boga niewidzialnego...

Tobiasz ze łzami w oczach modlił się i wyznawał:
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie Twoje sądy są sprawiedliwe,
a wszystkie drogi Twoje są miłosierdziem, prawdą i sprawiedliwością...

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Brak komentarzy: