niedziela, 23 czerwca 2013

Dzień po dniu

23 czerwca 2013

Za kogo uważają Mnie tłumy?
A wy za kogo Mnie uważacie?

Kim jest Jezus dla ciebie?
Czy spotkałeś Jezusa?
Czy uwierzyłeś w Jego miłość?
Czy oddałeś Mu swoje życie?

Wiara w Jezusa jest kluczem ludzkiego życia...
Nadaje sens wszystkiemu i prowadzi przez mgławice codzienności...
Uzdalnia do miłości i odrywa człowieka od samego siebie...

W świecie spotykamy ludzi obojętnych i zagubionych...
Różne opinie przez wieki dotyczyły Jezusa i Jego uczniów...
Gdy otworzymy się na prawdę odwieczną o Mesjaszu...
Gdy wejdziemy w przyjazną relację z Nim...
Życie nasze nabierze blasku i sensu...

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

Brak komentarzy: