środa, 12 czerwca 2013

Dzień po dniu

12 czerwca 2013

Oto stoję u drzwi i kołaczę...

„Chciałbym powiedzieć również tym, którzy czują się oddaleni od Boga i Kościoła, bojaźliwym lub obojętnym, tym, którzy uważają, że nie potrafią się już zmienić: Pan wzywa również Ciebie, abyś stał się członkiem Jego Ludu, a czyni to z wielkim szacunkiem i miłością!”.
Franciszek papa

Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła...

I chciałbym dodać, że rzeczywistość czasami ciemna, naznaczona złem, może się zmienić, jeśli jako pierwsi wniesiemy w nią światło Ewangelii, zwłaszcza poprzez nasze życie. Sprawmy, aby nasze życie było światłem Chrystusa. Wspólnie zaniesiemy światło Ewangelii wszystkiemu co istnieje.”
Franciszek papa

Idźcie i głoście: Przybliżyło się do was królestwo niebieskie...

Bycie Kościołem oznacza bycie Bożym zaczynem pośród ludzkości, oznacza głoszenie i wnoszenie zbawienia Boga w ten świat, często zagubiony, potrzebujący odpowiedzi, które by dodawały  otuchy, dawały nadzieję, dawały nową siłę w podążaniu na drogach życia.
Franciszek papa

Brak komentarzy: