sobota, 29 czerwca 2013

Dzień po dniu

29 czerwca 2013

Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.

Dziś Kościół modli się za Piotra - papieża Franciszka...
A Pan wysłuchuje modlitw i umacnia papieża i nam błogosławi...
Modlitwa zaś wyprowadza na wolność i daje odwagę, aby głosić Jezusa z radością...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę...

Paweł, który kiedyś prześladował Kościół, w Rzymie stał się męczennikiem...
Krew jego wylana na świadectwo i chwałę Boga...
Dziś też wielu chrześcijan ginie śmiercią męczeńską...
Odwagi!
Nie lękaj się odrzucenie, szyderstwa, prześladowania dlatego, że jesteś uczniem Pana...
To jest dopiero początek...
Proś Ducha Świętego, abyś był gotowy oddać życie...
Kto nie oddaje życia ten je traci...

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół...

Jesteśmy wspólnotą Jezusa, Kościołem na skale...
Fundament niezawodny - nic nami nie zachwieje...
Wspierajmy modlitwą papieża i  angażujmy się w misję ewangelizacyjną...
Żniwo wielkie, a Pan nas posyła...


"Uczmy się «tracić» życie dla Chrystusa zgodnie z logiką daru i poświęcenia. 
Z Chrystusem niczego nie tracimy!".
Franciszek papa

Brak komentarzy: