czwartek, 10 grudnia 2015

Dzień po dniu

10 grudnia 2015

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy...

Od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni...

Królestwo niebieskie jest darem Boga...
Jest rzeczywistością, którą zdobywamy...
Jest w naszych sercach - pobudza nas...
Rośnie i inspiruje w szaleństwie miłości...

Otwórz oczy serca - rozpoznaj kim jesteś...
Kim był Jan, kim Jezus - kim jesteś ty...
Wyrwany z ciemności do radykalnych cięć...
Biegnij drogą pustyni ku światłu Miłości...

Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: "Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą."  

W istocie technika dąży do tego, aby nic nie pozostawało poza jej żelazną logiką, a «człowiek współczesny dobrze wie, że w technice nie chodzi ostatecznie ani o pożytek, ani o dobrobyt, chodzi tylko o władzę, o skrajnie pojęte panowanie w nowej strukturze świata». Dlatego «chce zawładnąć elementami natury i ludzkiego istnienia». 
Laudato si' 108
  

Brak komentarzy: