niedziela, 13 grudnia 2015

Dzień po dniu

13 grudnia 2015

Głośmy z weselem, Bóg jest między nami... 

Radujmy się zawsze w Panu...
Pan jest blisko...

Radość jest darem mesjańskim w stopniu najwyższym...
Jesteśmy powołani do pełni życia w świętości Boga...
Radość wiary jest w sercach jako owoc Ducha Świętego...
Dzielmy się miłością - promieniujmy radością nieba...

Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 
Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!...

 Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza...
Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża również wierzącym. Ulega mu wielu ludzi i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do życia. Nie jest to wybór życia godnego i pełnego; nie jest to pragnienie, jakie Bóg żywi względem nas; nie jest to życie w Duchu rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa...
Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważajmy się za zwyciężonych, niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód...
Evangelii gaudium 1-3   

Brak komentarzy: