niedziela, 6 grudnia 2015

Dzień po dniu

6 grudnia 2015

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały...
Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!...

Tyle utrapień, smutku i przygnębienia w naszej codzienności...
Zło i porażki ranią nas - nie stwarzają okazji do optymizmu...
Jesteśmy niewolnikami bez perspektyw w wielkim ogrodzie świata...
Pan przychodzi - wyprowadza na wolność - daje radość chwały... 

Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go dnia Chrystusa Jezusa...
A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej...

Wzrastać w miłości można tylko w Duchu Świętym...
Na fundamencie Jezusa budujemy dom naszego życia...
Słowo nas oświeca, Duch Święty prowadzi i uświęca...
Pan daje wzrost gdy szukamy i wypełniamy Jego wolę...
 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże...

Autentyczna wiara powinna zawierać w sobie pragnienie zmieniania świata, przekazywania wartości, pozostawienia czegoś dobrego po sobie na ziemi...EG 183 
Bez takiego zaangażowania praktyki religijne są bezowocne, pozostają pustymi słowami...EG 207
   

Brak komentarzy: