piątek, 11 grudnia 2015

Dzień po dniu

11 grudnia 2015

Dasz światło życia idącym za Tobą...

O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale...

Twoje prawo jest drogowskazem mojego życia... 
Twoje słowo rozświetla moje drogi...
Ty wzywasz mnie, abym szedł drogą sprawiedliwości...
Miłosierdzie Twoje uwalnia mnie z sideł zła...

Niech świat cały pozna Twoje drogi...
Ludzie niech uwierzą w Twoją miłość...
Pojednanie i przebaczenie niech uzdrawia...
Pokój w świecie niech nastanie między nami...

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny... 

Odrzucenie Boga prowadzi do śmierci. Nieposłuszeństwo Bogu jest krzywdzeniem samego siebie. Niepodobna być radosnym poza Bogiem, tym bardziej wbrew Bogu.
bp Piotr

 

Brak komentarzy: