sobota, 26 grudnia 2015

Dzień po dniu

26 grudnia 2015

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Miejcie się na baczności przed ludźmi...

Uczniowie Pana byli i będą doświadczali odrzucenia... 
Będą torturowani, zabijani w okrutny sposób - jak Jezus...
Duch Święty daje moc, aby wytrwać do końca...
Świadectwo życia i słowa z pieczęcią męczeństwa...

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony... 

Człowiekowi pławiącemu się w luksusach życia trudno jest otworzyć się na Boga, na Jego uszczęśliwiającą łaskę. Bo sam luksus szczęścia nie daje. Chwilowo daje jego namiastkę. A w końcu daje smak bezsensu. Luksus na dłuższą metę ma gorzki smak! 
Asceza łączy się z surowością. Ale jedynym jej sensem jest zawsze łączenie jej ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana...
bp Piotr 

 

Brak komentarzy: