sobota, 12 grudnia 2015

Dzień po dniu

12 grudnia 2015

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie... 

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Jan Chrzciciel jest oczekiwanym Eliaszem... 
Ogień serca - miłość do Jahwe Boga...
Dziś u nas potrzeba takich proroków...
Bałwochwalstwo szerzy się bezczelnie...

Jan posłany - świadczył o Światłości...
Ukazał w wodach Jordanu Baranka...
Ciemność ogarnia wielkie rzesze ludzi...
Panie Jezu przyjdź - potrzebujemy Ciebie...

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże...

Radość wiary może się czasem wyrażać tańcem według melodii Ducha Świętego... Autentyczna wiara powinna uskrzydlać człowieka. Nigdy nie powinna przyczyniać się do jego ociężałości. 
bp Piotr  

Brak komentarzy: