niedziela, 27 grudnia 2015

Dzień po dniu

27 grudnia 2015

Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twoim domu... 

Oto ja oddaję go Panu.
Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu...

Anna oddaje syna Samuela Bogu - jest własnością Pana...
Dzieci nasze nie są naszą własnością - należą do Pana...
Aby mogły odnaleźć powołanie najpierw muszą być oddane Panu...
Wszyscy od Boga wyszliśmy i do Boga zmierzamy...

Czemu Mnie szukaliście?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?

Czy szukasz Jezusa ze względu na Niego - kochasz Go i szukasz?...
Kim On jest dla ciebie pośród wielu spraw i przedmiotów cennych?...
Czy doświadczyłeś, czy uwierzyłeś w Jego niezwykłą miłość do ciebie?...
Czy jesteś gotowy porzucić wszystko, aby być całym w sprawach Ojca?... 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy...

Jesteśmy jedną rodziną Bożą w Sercu Ojca...
To jest nasze życie - nasze szczęście...
Ziemia i skarby świata są jak śmiecie...
Władza i prestiż - to ułuda istnienia...

Przykazanie jest takie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. 
Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim...

Odrzucenie trwałych więzi ludzkich upowszechnia się dzisiaj ze względu na fałszywe rozumienie wolności i samorealizacji oraz ze względu na ucieczkę człowieka od cierpliwego znoszenia cierpienia...
Tylko w darze z samego siebie człowiek osiąga siebie...
bp Piotr
 


   
  

Brak komentarzy: