sobota, 5 grudnia 2015

Dzień po dniu

5 grudnia 2015

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu...

Jezus litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza...

Dziś wielu błąka się po świecie - nie wiedzą dokąd idą...
Nie wiedzą kim są i komu można wierzyć - ciemno wszędzie...
Jezus wchodzi w świat ludzkich poszukiwań z wielką miłością...
Zbiera wszystkich, uzdrawia, jednoczy - daje Ducha miłości...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...

Wielka praca dla królestwa Jezusa jest dziś w świecie zagubionych...
Trzeba oddać się misji - serce i czas - aby poświęcić się ewangelizacji...
Potrzeba wielu - jest wielka rzesza ludzi szukających sensu życia...
Jezus posyła nas i chce, byśmy oddali się sprawie królestwa bez reszty...

Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela.
Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy.
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...


Ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni bez lęków otworzyć się na działanie Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch sprawił, że Apostołowie wyszli ze swych ograniczeń i zostali przemienieni w głosicieli wielkich dzieł Bożych, których każdy zaczyna rozumieć w swoim własnym języku. Ponadto Duch Święty obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, głośno, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd. Wzywajmy Go dzisiaj, umocnieni na modlitwie, bez której każde działanie narażone jest na ryzyko, że pozostanie puste, i bez której orędzie w końcu zostaje pozbawione duszy. Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą.
Evangelii gaudium 259  
    

Brak komentarzy: