niedziela, 10 stycznia 2016

Dzień po dniu

10 stycznia 2016

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Idzie mocniejszy ode mnie...
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem...

Jezus - Mesjasz - namaszczony Duchem Świętym...
Idzie głosić Ewangelię o królestwie - uzdrawiać i wyzwalać...
Powołuje uczniów, aby misję zbawienia realizowali...
Ochrzczeni Duchem Świętym idą na cały świat...

Potrzebujemy zanurzenia w Jego miłości...
Niech otworzy nasze oczy - chcemy widzieć...
Niech rozszerzy nasze serca - chcemy kochać...
Niech uwolni nasze stopy - chcemy iść za Nim...

Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie... 

Duch Święty, otrzymany po raz pierwszy w dniu naszego chrztu, otwiera nam serce na Prawdę, na całą Prawdę. Duch pobudza nasze życie do wejścia na zobowiązującą, ale radosną ścieżkę miłości i solidarności wobec naszych braci. Duch daje nam czułość boskiego przebaczenia i przenika nas niezwyciężoną mocą miłosierdzia Ojca. Nie zapominajmy, że Duch Święty jest obecnością żywą i ożywiającą w tym, kto Go przyjmuje, modli się w nas i napełnia nas radością duchową.
Franciszek papa dziś  

Brak komentarzy: