piątek, 29 stycznia 2016

Dzień po dniu

29 stycznia 2016

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

Tajemnice królestwa - Bóg kocha ciebie dziś...
Jesteś grzesznikiem - egoistą i buntownikiem...
Chodzisz swoimi drogami i robisz co chcesz...
Kłamstwo i pożądliwość ciała w twoim sercu...

Bóg kocha ciebie - szuka ciebie na twych drogach...
W Jezusie wchodzi w historię świata i twoje drogi...
Ofiara krzyża Jezusa jest ocaleniem twojego życia...
Duch Święty zstępuje i przemienia twoje życie...

Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
niech się radują kości, które skruszyłeś... 
    
Kapłanom przypominam, że konfesjonał nie powinien być salą tortur, ale miejscem miłosierdzia Pana, zachęcającego nas do czynienia możliwego dobra. Mały krok, pośród wielkich ludzkich ograniczeń, może bardziej podobać się Bogu niż poprawne na zewnątrz życie człowieka spędzającego dni bez stawiania czoła poważnym trudnościom. Do wszystkich powinna dotrzeć pociecha oraz impuls zbawczej miłości Boga, działającej tajemniczo w każdym człowieku, niezależnie od jego ułomności i upadków.
Evangelii gaudium 44
  

Brak komentarzy: