piątek, 15 stycznia 2016

Dzień po dniu

15 stycznia 2016

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przekazał je do uszu Pana... 

Chcieli mieć króla, bo odrzucili Pana...
Pośrednictwo proroka jest drogą słowa...
Dziś Jezus jest dla nas drogą do Ojca...
On jest Królem i Pasterzem pośród ludu...

Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu... 

Konsekwencją grzechu jest w gruncie rzeczy paraliż duchowy...
Pobożność jest skłonnością do wszelakiego dobra. Człowiek bezbożny jest sparaliżowany wobec dobra... 
Duchowo jest człowiekiem, który już nie utrzymuje się na nogach, a jego życie jest tylko zewnętrznym pozorem... 
Więź pomiędzy paraliżem a grzechem jest nie tylko symboliczna, jest czymś znacznie głębszym... 
Choroby ciała posiadają swoje korzenie w oddaleniu od Boga...

 

Brak komentarzy: