środa, 13 stycznia 2016

Dzień po dniu

13 stycznia 2016

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę... 

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha...

Jakie to ważne, aby usłyszeć wołanie Boga...
Bóg mówi do ciebie - woła po imieniu...
W ciemnościach i samotności słuchaj Pana...
Jest wezwanie i misja dla twojego życia...

Kiedy było jeszcze ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił... 

Nikt nie może poznać Ojca bez pomocy Słowa Bożego, to jest, jeśliby Syn nie objawił; ani też Syna nie może poznać nikt bez łaskawej woli Ojca. Wolę zaś Ojca spełnia Syn przez to, iż kiedy Ojciec posyła, Syn jako posłany przychodzi. Tylko Słowo Boga zna niewidzialnego i niewyrażalnego dla nas Ojca. Powyższą podwójną prawdę objawił Pan. Dlatego właśnie Syn przez objawienie siebie samego daje poznać Ojca. Poznanie Ojca jest zatem objawieniem się Syna; wszystko bowiem staje się jawne przez Słowo.

Ojciec objawił Syna, aby za Jego pośrednictwem dać się poznać wszystkim i obdarzyć tych, którzy w Niego wierzą, niezniszczalnością i szczęściem wiecznym. Wierzyć zaś w Niego oznacza pełnić Jego wolę.

Tak więc Słowo przez swą własną naturę objawia, iż Bóg jest Stworzycielem; poprzez świat, że jest Panem, Stworzycielem świata; poprzez dokonane dzieła, że jest ich Sprawcą; przez godność Syna, że jest Ojcem, który zrodził Syna. O tym to wszyscy wprawdzie podobnie rozprawiają, ale nie wszyscy tak wierzą. Wszak i za pośrednictwem Prawa i Proroków Słowo zapowiadało siebie oraz Ojca, a chociaż cały naród słuchał tak samo, to jednak nie wszyscy tak samo uwierzyli. Za pośrednictwem więc tegoż Słowa, które stało się widzialne i dotykalne, objawił się Ojciec. Chociaż nie wszyscy tak samo weń uwierzyli, wszyscy jednak zobaczyli Ojca w Synu. Albowiem o ile niewidzialną rzeczywistością Syna był Ojciec, o tyle widzialną Ojca - był Syn.

Syn, spełniając wolę Ojca, wypełnia wszystko od początku aż do końca. Bez Jego pomocy nikt nie może poznać Boga. Poznaniem więc Ojca jest Syn. Syna zaś poznajemy dzięki objawieniu się Ojca przez Syna. Dlatego i Pan powiedział: "Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić". Wyrażenie "zechce objawić" odnosi się nie tylko do przyszłości, jakoby tylko wtedy Słowo zaczęło objawiać Ojca, kiedy narodziło się z Maryi, ale dotyczy wszystkich czasów. Syn, będąc obecnym w swym dziele stwórczym, objawia wszystkim Ojca. Objawia tym, którym Ojciec chce się objawić, kiedy chce i jak chce. Tak więc wszędzie i we wszystkim jeden jest Bóg Ojciec, jedno Słowo, Syn, i jeden Duch, jedno zbawienie dla wszystkich, którzy w Niego wierzą.
św. Ireneusz
  

Brak komentarzy: