poniedziałek, 11 stycznia 2016

Dzień po dniu

11 stycznia 2016

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!...

Tak się rozpoczyna wszystko - nie można przegapić wezwania...
Czas jest krótki - trzeba rozpoznać dziś znaki Emmanuela...
Wejść na drogę - to Jezus, który wyzwala i prowadzi do Ojca...
Otworzyć serce - oto przychodzi Jezus - oczekiwany Mesjasz...

On wzywa ciebie po imieniu - idź za Nim, zaufaj Mu...
Będziesz Jego uczniem - On serca przestraja ku miłości...
Przewala wszystko i ustawia kręgosłup wiary, która zwycięża...
Twoje sieci już będą pracować dla Jego Królestwa...

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi...
A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim...

Słowa miłość używa się tak często, że kiedy się je wypowiada, nie wiadomo już, co dokładnie oznacza. Czym jest miłość? Niekiedy myślimy o miłości z seriali. Nie, to nie wydaje się być miłością. Miłością może się wydawać entuzjazm dla jakiejś osoby, który z czasem gaśnie. Skąd pochodzi prawdziwa miłość? «Każdy, kto miłuje – mówi Jan – narodził się z Boga (...), bo Bóg jest miłością». Nie mówi: «Każda miłość jest Bogiem», ale «Bóg jest miłością»”.  
Franciszek papa 

Brak komentarzy: