sobota, 30 stycznia 2016

Dzień po dniu

30 stycznia 2016

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste...

Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana...

Jestem grzesznikiem - nawrócić się to uznać grzech...
Grzech  - jest aktem przeciw Bogu - rani człowieka...
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem - uznaje i wyznaję...
Uczyniłem, co złe jest przed Tobą - staję w prawdzie...

Grzech i nawrócenie Dawida - skutki grzechu pozostają...
Uwierzyć w miłość, która jest potężniejsza niż grzech...
Pokora wyznania - uniżenia się przed dobrym Bogiem...
Wzruszenie i radość Boga Ojca gdy syn do domu wraca...

Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę... 

Jesteśmy w łodzi z Jezusem, ciemność i burza...
Zawierucha wokół i lęki w sercu - Jezus śpi...
Przed nami druga strona naszego życia...
Przejście od ciała i zmysłów do życia w Duchu...

Trzeba zmagać się z sobą - pokonywać lęki...
Trzeba w ciemności poruszać sie nie wiadomo dokąd...
Jezus jest - nawet gdy śpi - trzeba zaufać Mu...
On zawsze przychodzi w porę - Milcz, ucisz się!...

Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne... 

Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako "słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu".
KKK 1849 

Pozwala nam odkryć nowy horyzont, horyzont logiki Boga, który jest miłością, Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Jezus dotknął trędowatego, ponownie włączył go wspólnoty. Nie zatrzymał się, by się zastanowić, nie pyta ekspertów o za i przeciw. Co się dla Niego naprawdę liczy, to to, by dotrzeć do tych, którzy są daleko i zbawić ich, jak Dobry Pasterz... 
Franciszek papa

  

Brak komentarzy: