środa, 27 stycznia 2016

Dzień po dniu

27 stycznia 2016

Zachowaj wiecznie łaskę dla Dawida...

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha... 

Wszystko się zaczyna od słuchania Słowa...
Trzeba przyjąć - zrozumieć, aby uwierzyć...
Pokonać przeszkody - wytrwać i wydać owoc...
Słowo wprowadzić w czyn - niech stanie się...

Trzeba otworzyć szeroko oczy, aby widzieć...
Jest wielu ślepców - patrzą i nie widzą...
Ciemność zwątpienia zaległa ich serca...
Otwórz, Panie, moje oczy, abym przejrzał...

Uwierzyć sercem - tu jest sedno sprawy...
Wiemy dużo - droga do serca długa jest...
Serce kamienne zabierz - daj serce z ciała...
Niech ziarno padnie w serce - będzie owoc...

Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki...
Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem...
 
Nadzwyczajny Jubileusz zaprasza nas, byśmy otworzyli serca na dary Bożego Miłosierdzia: nawrócenia, przebaczenia grzechów, odnowy ducha, miłości i pokoju. Umocnieni tymi darami pamiętajmy, że Bóg nieustannie nas kocha, słucha, oczekuje naszej wierności przymierzu, które zawarł z nami w dniu naszego Chrztu świętego. Bądźmy dla bliźnich i świata całego świadkami Jego miłości. 
Franciszek papa dziś 

Brak komentarzy: