niedziela, 3 stycznia 2016

Dzień po dniu

3 stycznia 2016

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało... 

Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed jego obliczem...

Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek odnalazł swoje powołanie do świętości...
Świętość jest normalnością i pierwotnym stanem w jakim człowiek zaistniał...
Grzech niszczy normalność, powoduje dysfunkcję i deformację życia człowieka...
Oddala nas od źródła istnienia - Boga, który nas stworzył i jest genialnym Architektem...

Powróćmy do Pana, który kocha nas mimo naszego pogubienia się w egoizmie...
Przyjmijmy Słowo Życia, które przenika nas do głębi i oświeca zamysły serc...
Nie lękajmy się osądu i potępienia - Jezus przyszedł, aby nas ocalić i odnowić...
Otwórzmy się na Ducha Świętego, który ożywia człowieka, przemienia i uświęca...

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy - łaskę po łasce... 

Codziennie rano, po przebudzeniu, możemy powiedzieć: "Niech dziś Pan rozpromieni oblicze swe nade mną". Jest to piękna modlitwa, będąca rzeczywistością.
Franciszek papa  

Brak komentarzy: