wtorek, 19 stycznia 2016

Dzień po dniu

19 stycznia 2016

Ja sam wybrałem Dawida na króla...

Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida.

Jezus Chrystus wybrał nas i powołał na swoich uczniów...
Otrzymałeś łaskę wiary i namaszczenie w Duchu Świetym...
Jesteś posłany, aby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie...
W twoim środowisku tak wielu żyje w kryzysie i opuszczeniu...

Dawid wybrany przez Pana staje się pasterzem Izraela...
Przed nim trudna droga zmagania się z przeciwnościami...
Jest oddany Bogu - śpiewa pieśni chwały i mężny w walce...
Twoje życie ma być chwałą Boga i misją dla Jego królestwa...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...
   

Brak komentarzy: