poniedziałek, 18 stycznia 2016

Dzień po dniu

18 stycznia 2016

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie... 

Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków...

Idziemy z Jezusem w nowe jutro w miłosierdziu...
Stare przymierze realizuje się dziś w nowy sposób...
Wszyscy potrzebujemy nawrócenie ku Miłości Boga...
Nie sądź drugiego człowieka - pochyl się nad sobą...

Zaryzykuj i przebacz twojemu krzywdzicielowi...
Ty też potrzebujesz uzdrowienia z egoizmu...
Wszyscy jesteśmy poranieni - Bóg uzdrawia...
Przebacz i proś miłosiernego Ojca o uzdrowienie...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca...

Zjednoczeni z Jezusem, szukamy tego, czego On szuka, kochamy to, co On kocha. Ostatecznie to, czego szukamy, jest chwałą Ojca, żyjemy i działamy «ku chwale majestatu Jego łaski». Jeśli chcemy się zaangażować w pełni i wytrwale, to musimy przekroczyć wszelką inną motywację. To powód ostateczny, najgłębszy i największy, racja i ostateczny sens całej reszty. Chodzi o chwałę Ojca, której Jezus szukał podczas całego swego ziemskiego życia. Jest On Synem odwiecznie szczęśliwym z całym swoim istnieniem «w łonie Ojca». Jesteśmy misjonarzami przede wszystkim dlatego, że Jezus nam powiedział: «Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie». Niezależnie od tego, czy nam to odpowiada, czy też nie, czy nas interesuje, czy też nie, czy nam to służy, czy też nie, niezależnie od ograniczoności naszych pragnień, naszego rozumienia i naszych motywacji, ewangelizujemy na większą chwałę Ojca, który nas kocha.  
Evangelii gaudium 267 

Brak komentarzy: