niedziela, 17 stycznia 2016

Dzień po dniu

17 stycznia 2016

Pośród narodów głoście chwałę Pana... 

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, 
tak twój Budowniczy ciebie poślubi, 
i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, 
tak Bóg twój tobą się rozraduje...

Twoja miłość, Panie, stwarza mnie na nowo...
Ty szukasz mnie w ruinach mego życia...
Jestem na nowo, Panie, w Twoim sercu...
Przez Krzyż i radość zmartwychwstania...

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie... 

 
  

Brak komentarzy: