sobota, 9 stycznia 2016

Dzień po dniu

8 lutego 2016

Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia...

Wszyscy, którzy się Go dotnęli, odzyskiwali zdrowie...

Wszyscy jesteśmy połamani, ślepi i zrujnowani...
Potrzebujemy się zbliżyć i dotykać Jezusa...
W Jego ranach jest nasze uzdrowienie...
On chce nas uzdrawiać - po to przyszedł...

Grzech nas rozbija, rani i rozprasza...
Każdy idzie we własnym kierunku...
Dokonuje się rozproszenie ludzi...
Bóg zwołuje i gromadzi, tworzy wspólnotę...

Uzdrawiać to gromadzić w Duchu Świętym...
Tu dokonuje się przebaczenie i pojednanie...
Bez tego nie ma uzdrowienia i normalności...
Jezus nas zwołuje i gromadzi w sercu Ojca...

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby wsród ludu...

Brak komentarzy: