czwartek, 13 kwietnia 2017

Dzień po dniu

13 kwietnia 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego...

Wybrałeś mnie, Panie Jezu, spośród wielu...
Byłem mały i słaby - ale Ty mnie wybrałeś...
Spojrzałeś z miłością - znałeś moje serce...
Poszedłem za Tobą - Ty mnie prowadzisz...

Uczyniłeś mnie swoim sługą - dałeś nowe imię...
Namaściłeś Duchem Świętym - dałeś nowe oczy...
Posłałeś do ludzi, abym zaniósł Słowo Życia...
Chleb jest Twoim Ciałem - wino Twoją Krwią...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...

 
   

Brak komentarzy: