czwartek, 6 kwietnia 2017

Dzień po dniu

6 kwietnia 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów...

Zaczęło się od Abrahama - uwierzył Bogu...
Przymierze jest więzią miłości Boga z tobą...
Krew Jezusa jest pieczęcią przymierza...
Twój chrzest jest zanurzeniem w miłość...

Idziemy za Jezusem ku Jerozolimie...
Tam Pascha Jezusa się spełni na krzyżu...
Otwórz się na Ducha Miłości - On ożywia...
Wyprowadzi cię z grobu ku życiu i chwale... 

Zanim Abraham stał się, Ja Jestem...
  

Brak komentarzy: