piątek, 7 kwietnia 2017

Dzień po dniu

7 kwietnia 2017

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał...

Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! 
Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku...

Odrzucony przez rodaków - osaczony przez wrogów...
Jezus - Mesjasz posłany przez Ojca, aby nas zbawić...
Pascha Jego zbliża się - Jezus idzie do Jerozolimy...
Jak dziś zrozumieć potęgę Jego Miłości dla nas... 

Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za które z tych czynów chcecie Mnie kamienować?

Za tydzień piątek Golgoty - Jezus na krzyżu...
Pascha - przejście rozpocznie się śmiercią...
Potem cisza soboty - adoracja Jezusa w grobie...
Pascha wielkiej niedzieli - przymierze chrztu...

Słowo Twoje, Panie, jest duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego...  
  

Brak komentarzy: