niedziela, 23 kwietnia 2017

Dzień po dniu

23 kwietnia 2017

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny...

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei...

Miłosierdzie Ojca wyzwala nas przez krzyż Jezusa...
Zmartwychwstanie Jezusa wyprowadza nas z grobu...
Duch Święty rozpala w nas nadzieję nieśmiertelności...
Kościół jest wspólnotą przebaczenia i drogą do nieba...

Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego...
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...
    

Brak komentarzy: