niedziela, 16 kwietnia 2017

Dzień po dniu

16 kwietnia 2017

WIELKA NIEDZIELA

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze...

Jezus zmartwychwstał - On jest twoją nadzieją...
Pokonał śmierć, uwolnił cię od grzechu - raduj się...
Jezus kocha ciebie bardzo  - żyj Jego miłością...
Wyprowadza ciebie z grobu, abyś żył pełnią...

Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale...   

Brak komentarzy: