piątek, 14 kwietnia 2017

Dzień po dniu

14 kwietnia 2017

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego...

Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie...

Idziemy z Jezusem - On wchodzi w cierpienie...
Osądzony przez Żydów, skazany przez Piłata...
Ubiczowany, zelżony, cierniem ukoronowany...
Idzie na Golgotę niosąc krzyż - idę za Nim...

Ofiara miłości za grzechy całego świata...
Jezus składa życie swe na ołtarzu krzyża...
Ogołocony, poniżony przez ludzi - Żydów...
To godzina chwały i wywyższenia Jezusa...
 
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...
  

Brak komentarzy: