poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Dzień po dniu

3 kwietnia 2017

Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną...

Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 
A Ty co powiesz?...

Tam gdzie grzech - tam śmierć - wielka katastrofa...
Wszyscy zgrzeszyli - śmierć opanowała życie ludzi...
Krzyż Jezusa jest zwycięstwem miłości - wyzwolenie...
Jezus umarł - pokonał śmierć - jest życie w Duchu... 

Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz...

Bez Ducha Świętego:
Bóg jest daleki,
Chrystus pozostaje w przeszłości,
Ewangelia jest martwą literą,
Kościół zwykłą organizacją,
autorytet dominacją,
misja propagandą,
kult zaklęciem,
postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolnika.

W Duchu Świętym:
kosmos wzdycha w bólach rodzenia Królestwa,
Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj,
Ewangelia daje moc życia,
Kościół ukazuje życie Trójcy,
władza jest posługą wyzwalania,
misja Pięćdziesiątnicą,
liturgia - pamiątką i zapowiedzią,
ludzkie działanie staje się przebóstwione. 
   

Brak komentarzy: