poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Dzień po dniu

17 kwietnia 2017

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci...

Grób jest pusty - Jezus zmartwychwstał...
Pokonał śmierć - jest naszą nadzieją...
Radujmy się - jesteśmy na nowo zrodzeni...
On prowadzi nas do chwały domu Ojca... 

Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udają się do Galilei, tam Mnie zobaczą...  

Brak komentarzy: