sobota, 15 kwietnia 2017

Dzień po dniu

15 kwietnia 2017

REZUREKCJA

Boga żywego pragnie dusza moja...

Zabiorę was spośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów...
I pokropię was czystą wodą, abyście się stali czyści...
I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza...

Światło Chrystusa zapłonęło w naszych sercach...
Zanurzeni w śmierci Chrystusa w wodach życia...
Narodziliśmy się na nowo przez Ducha Świętego...
Żywa nadzieja jest w nas i radość blask nieba...

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie...  

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ 

Brak komentarzy: