wtorek, 25 kwietnia 2017

Dzień po dniu

25 kwietnia 2017

Będę na wieki sławił łaski Pana...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...
Pan współdziałał nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły...

Jesteśmy posłani jako misjonarze miłości...
Ukazywać sobą Boga, który jest dobry...
Nieść w sercu miłość i przebaczać wszystkim...
Pokorny sługa łowi ludzi dla Królestwa...

Słowa i znaki obecności Boga w życiu...
Otwartość i przyjazność wobec ludzi...
Radość w sercu przyciąga i budzi zaufanie...
Za wszystko dziękować - to znak żywej wiary... 

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę...
   

Brak komentarzy: