niedziela, 30 kwietnia 2017

Dzień po dniu

30 kwietnia 2017

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia...

Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy...

Jesteśmy w drodze, ciemno w sercu i smutek...
Oczekiwania niespełnione - wszystko upadło...
Trzeba się wycofać - bo czuję się zagrożony...
Ktoś idzie i pyta co jest - kim ty jesteś bracie...

Słowo oświetla mroki naszej codzienności...
Trzeba słuchać sercem w przestrzeni życia...
Wszystko się wyjaśnia - ale o co tu chodzi...
W złamanym chlebie odnalazł sens krzyża...

To On żyje - jest wśród nas - tu i teraz...
Pusty grób jest bramą nadziei i radości...
Ciemność świeci blaskiem nowego dnia...
Trzeba wracać do braci - teraz się zaczyna... 

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił...
  

Brak komentarzy: