sobota, 22 kwietnia 2017

Dzień po dniu

22 kwietnia 2017

Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś...

Wyrzucał in brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego...

Jak trudno uwierzyć w coś nieprawdopodobnego...
Ile lęku jest i frustracji po piątkowej egzekucji...
Gdy nowość się pojawia - zamykasz się w dziupli...
Jezus nie rezygnuje z ciebie - idź i głoś Słowo Życia... 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...
  

Brak komentarzy: