piątek, 28 kwietnia 2017

Dzień po dniu

28 kwietnia 2017

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana...

Cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa...

Tak może być z nami - odrzucenie, pogarda, prześladowanie...
Jesteś uczniem Chrystusa - raduj się pośród przeciwności...
Całe życie twoje ma być świadectwem miłości Jezusa...
Ewangelia jest Słowem, które niesie prawdę zbawienia...

Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie...
  

Brak komentarzy: