środa, 9 listopada 2016

Dzień po dniu

9 listopada 2016

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła...

Czy z nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Moje serce jest mieszkaniem samego Boga...
Umiłował mnie i przyszedł do mnie Jezus...
Jestem namaszczony na zawsze Jego miłością...
Jezu - tworzymy wspólnotę Twoich uczniów...

Moje serce jest świątynią chwały i miłości...
Powołałeś mnie, bym żył w Twojej miłości...
Jezu - z Serca Twego wypływa woda życia...
Jesteśmy posłani, aby nieść ludziom miłość...

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo...     

Brak komentarzy: