sobota, 26 listopada 2016

Dzień po dniu

26 listopada 2016

My ludem Pana i Jego owcami...

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe...

Uczniowie Pana żyją na poziomie ducha...
Świat kusi cielesnością i konsumpcją...
Jest napięcie - czuwać, być uważnym...
Nie dać się wkręcić w świat złudzeń...

Bądź świadkiem Jezusa w świecie...
Miej odwagę żyć pod prąd świata...
Radość i odwaga w Duchu Świętym...
Dziękuj i rozeznawaj pole walki...

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym...

    

Brak komentarzy: