niedziela, 20 listopada 2016

Dzien po dniu

20 listopada 2016

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna...

Jesteśmy synami światłości - umiłowani przez Pana...
Królestwo Jego jest pośród nas - ożywia i oświeca...
Krzyż Jezusa jest tronem Króla - Jego Krew uzdrawia...
Miłosierdzie Boga nas objawia - los nawróconych...

Wszyscy uczniowie Jezusa jesteśmy jak kości i Jego ciało...
Jezus - Król wszechświata jest naszym Panem i Królem...
Wyznajemy - Jezus jest Królem Polski - wszystkich...
Nikt nie jest odrzucony - wszyscy zaproszeni...

Dziś będziesz ze Mną w raju...   

Brak komentarzy: